Disclaimer

Disclaimer Fleet Facilities

Fleet Facilities verleent je hierbij toegang tot de website www.fleetfacilities.com. Fleet Facilities behoudt zich het recht op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fleet Facilities beoogt de inhoud van www.fleetfacilities.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op www.fleetfacilities.com wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Alle informatie op www.fleetfacilities.com is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fleet Facilities geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Fleet Facilities. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fleet Facilities, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Wij behouden ons het recht om deze disclaimer te wijzigen. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 2 december 2022.

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Volg ons op Social Media